สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

ไลบีเรีย: วุฒิสภาเห็นด้วยกับสภาผ่านร่างงบประมาณแห่งชาติ

ไลบีเรีย: วุฒิสภาเห็นด้วยกับสภาผ่านร่างงบประมาณแห่งชาติ

MONROVIA –วุฒิสภาไลบีเรียเมื่อวันจันทร์เห็นพ้องต้องกันกับสภาผู้แทนราษฎรที่จะผ่านงบประมาณการหล่อใหม่ในปี 2022 ซึ่งขณะนี้รวมถึงสัญญา 30 ล้านเหรียญสหรัฐจาก HPX ซึ่งเป็นบริษัทสัมปทานที่ต้องการสิทธิ์ในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางรถไฟจาก Yekepa ไปยังท่าเรือ Buchanan เพื่อวัตถุประสงค์ ของการส่งออกแร่เหล็กจากประเทศกินีโดยใช้โรงงาน เงินจำนวน 30...

Continue reading...